Geri Dönüşüm Çöp Kovaları

Pil Atık Çöp Kovası

Dünyadaki kaynaklar sınırlı ve bu kaynakları kullandığımızda bir daha yerine getiremiyoruz. Tüketimin arttığı günümüz dünyası ise tam bir kullan-at çılgınlığı içerisinde. Ama dünyanın bize verdiği somut mesaj; bu şekilde devam edersek, gelecek nesillere bir dünya bırakamayacağımız yönünde. Peki ne yapmalı? Atılacak küçük adımlar bile çok önemli. Belki de yapılacak en mantıklı şey dünya kaynaklarını daha makul şekilde kullanmak yani daha az tüketmek ve geri dönüşüm konusunun önemini kavrayarak hayatın her alanında konumlandırabilmek.

Geri Dönüşüm Nedir?


Geri dönüşüm, yeniden değerlendirilebilme olanağı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçerek üretim sürecine dahil olmasıdır. Geri dönüşüme olan ihtiyaç, savaşlar nedeniyle baş gösteren kaynak sıkıntılarıyla ortaya çıkmıştır. Geri dönüşüm yoluyla atıkların tekrar ham madde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar. Örneğin; geri dönüştürülmüş, alüminyumun kullanılması alüminyumun sıfırdan imal edilmesine oranla %35’e varan enerji tasarrufu sağlar. Atık malzemelerin ham madde olarak kullanılması çevre kirliliğinin engellenmesi açısından da oldukça önemlidir. Kaynakların tükenmesini önlemek ve atık çöp miktarını azaltmanın tek yolu geri dönüşümdür.

Geri Dönüşümün Amacı Nedir?

Geri dönüşümün hizmet ettiği önemli üç amaç vardır. Bunlardan birincisi, atık sahalarına daha az çöpün gitmesinin sağlanması dolayısıyla hava, su ve toprak kirliliğini azaltmaya yardımcı olunmasıdır. İkinci fayda ise ekonomik anlamdadır ve geri dönüşüme uygun materyallerin bu sürece dahil edilmesi, ham madde olarak yeniden kullanılması ülkeler adına ciddi bir ekonomik kazanım sağlar. İsrafın önüne geçilir. Üçüncü ve belki de en önemli amaç ise çevresel faydalardır. Bir şeyleri çöpe attığımızda ondan kurtulduğumuzu ve onun bir daha asla karşımıza çıkmayacağını sanırız. Ne yazık ki durum pek öyle değildir. Bizim atıp kurtulduğumuzu düşündüğümüz ‘çöpler’ bir yerlere taşınmak zorundadır. Genellikle atık sahalarına taşınırlar, bu depolama alanları çok kirletici olabilir, kötü görünür ve kokarlar. Geri dönüşüm yoluyla ekonomiye fayda sağlayabilecek atıklar bu alanlarda yer işgal ederler ve kaynak israfına neden olurlar.

Bazen çöplerin atık sahalarında toplanması yerine büyük yakma tesislerinde yakılması tercih edilir, bu işlemin gömülmesi gereken atık miktarını azaltması ve yanma sonucu enerji üretilmesi gibi avantajları olmasının yanı sıra toksik hava kirliliği yaratması, küresel ısınma ve iklim değişikliği sorununu artırması gibi zararları vardır.

Yeni bir ürünü üretebilmek için çok fazla enerji ve kaynak gerekir, geri dönüşebilir malzemeleri çöpe attığımızda ise üretimi esnasında tüketilen enerji ve kaynaklarını da çöpe atmış oluruz. Geri dönüşümün amacı; kaynakların tükenmesini önlemek ve atık çöp miktarını azaltmaktır. Cam, kağıt, alüminyum, plastik, pil, motor yağı gibi maddeler geri dönüştürülerek tekrar kullanılabilir hale gelir bu da ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlar. Aynı zamanda ülkelerdeki katı atıkların depolanması ve taşınması gibi sorunları da engeller.

Geri Dönüştürülebilir Malzemeler Nelerdir?


İşin gerçeği kullanımını tamamladıktan sonra çöp kutusuna attığımız çoğu şey aslında geri dönüştürülebilir ve yeni ürünler için ham madde olarak kullanılabilir. Bazı malzemelerin dönüşüm süreci daha kolayken bazıları zorlu süreçler gerektirebilir. Geri dönüşebilen maddeler; kimyasal atıklar, cam, kağıt alüminyum, plastik, piller, motor yağı akümülatörler, beton, organik atıklar, elektronik atıklar, demir, tekstil, ahşap ve metal olarak özetlenebilir.

Geri Dönüşümü Mümkün Olan Atıklardan Bazıları

Mutfak ve bahçe atıkları
Organik (karbon bazlı) malzemeler biyolojik olarak parçalandığında (solucanlar ve bakteriler tarafından parçalandığında) içeriği zengin, ufalanabilen, toprak benzeri bir malzemeye yani komposta dönüşür. Mutfak ve bahçe atıklarının neredeyse yarısı bu şekilde değerlendirilebilir. Kompost bahçelerde kullanmak için idealdir.

Kağıt ve karton
Bazı malzemelerin aksine, kağıt birçok kez geri dönüştürülebilir. Kağıt atıkları hamur haline getirilerek yeni kağıt yapımında ham madde olarak kullanılabilmektedir.

*1 ton kullanılmış kâğıt atığının geri dönüşümü sonucunda, 16 adet yetişmiş çam ağacı ve 85 metrekarelik ormanlık alan tahrip edilmekten kurtuluyor.

Türkiye genelinde düşünecek olursak, bu kazanım, yılda 80 milyon çam ağacı ve 40.000 hektar ormanlık araziyi korumak anlamına gelir.

Metal
Çöpe atılan metal atıkların çoğunu yiyecek ve içecek kutuları teşkil etmektedir. Tipik olarak bu kutular eritilebilen ve yeni gıda kutuları haline getirilebilen çelikten yapılır. İçecek kutuları genellikle daha ince ve daha hafiftir ve çok kolay bir şekilde geri dönüştürülebilen alüminyumdan yapılmıştır. Alüminyum madenciliği enerji yoğun ve çevreye zararlı bir süreçtir. Bu nedenle atık alüminyum kutuların değeri oldukça yüksektir.

*1 ton metal atığın geri dönüştürülmesi sonucunda 1300 kg ham madde tasarrufu sağlanır!

Ahşap
Geleneksel ve sürdürülebilir bir materyal olan ahşabın geri dönüşümü insanlık tarihi boyunca yapılmıştır. Atık ahşap, genellikle geri dönüştürülmüş ahşap döşeme veya bahçe zemin kaplaması gibi yeni ahşap ürünlerine dönüştürülür. Atık ahşaplar laminat ve kompozit malzeme yapımında yoğun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca yakıt olarak da kullanımı mümkündür.

Cam
Cam geri dönüşümü en kolay olan atık çeşididir. Atık cam şişeler ve kavanozlar eritilerek tekrar tekrar kullanılabilir. Cam atıkları çöpe atmamamız gerekmektedir çünkü kırılan camlar atık sahalarında besin arayan sokak canlılarına zarar vermektedir. Bu nedenle cam atıklarını belediyelerin belli bölgelere yerleştirdikleri atık cam toplama noktalarına götürmek gerekmektedir. Bu noktalarda renlerine göre ayrılan cam atıklar, atık işleme merkezine aktarılır. Burada belli süreçlerden geçen cam, tekrar ürün olarak raflarda yerini alabilir.

* 1 ton cam atığın geri dönüşümü sonucunda yaklaşık 100 litre benzin tasarrufu sağlanmaktadır.

Plastik
Plastikler doğal ortamlar için en fazla tehdit içeren atık çeşididir. Doğal ortamda bozulmadan uzun süre dayanırlar. Çok hafif olmaları nedeniyle denizlere sürüklenerek, denizlerin ve plajların kirlenmesine neden olurlar. Deniz canlılarının yaşamını tehdit ederler. Plastiklerin geri dönüşümü nispeten daha zordur.Çok farklı türde plastik atık bulunduğu için herbir tür farklı süreçlerden geçmektedir.

*1 ton plastik ambalaj atığının geri dönüşümü sonucunda 14.000 kWh enerji tasarrufu sağlanmış olur.

Beton
Her yer sürekli yıkılıp yeniden yapılırken, yıkım esnasında tonlarca moloz çıkıyor. Peki bu moloz nereye gidiyor? Betonun da geri dönüşümü mümkün. Beton parçalar, yıkım alanlarından toplanarak kırma makinalarının bulunduğu yerlere getirilerek, kırma işleminden geçirilir ve ufak parçalara bölünür. Bu malzemeler yeni işlerde çakıl olarak kullanılabildiği gibi aynı zamanda eğer içeriğinde katkı maddeleri yoksa yeni beton için kuru harç olarak da kullanılabilir.

Gizle

SON GEZİLENLER
Kredi Kartı Ödeme